PROMOCJE I NOWOŚCI

ZIMOWE PROMOCJE 2022

USUWANIE ROZSTĘPÓW
SUNE KOS ®

NOWA STREFA RELAKSU !

MASAŻ KOBIDO

AJUWERDYJSKI MASAŻ ABHYANGA I UDVARTANA

Nowe zabiegi w Med-beauty:

 1. henna pudrowa>>
 2. lifting rzęs>>

REGULAMIN ZIMOWYCH PROMOCJI:


I. Postanowienia ogólne:
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z akcji: PROMOCJE ZIMOWE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin akcji AKCJA PROMOCJE ZIMOWE 2022 w Med-beauty
  1. 1)  Organizator- Klinika Med-beauty Grażyna Walkowicz ul.,Boh Monte Cassino 1 w Katowicach, NIP 9541320005
  2. 2)  Klient -osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zapisu na zabieg w klinice Med-beauty Grażyna Walkowicz
  3. 3)  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. 4)  Usługi – usługi oferowane w Klinice Med-beauty Grażyna Walkowicz

III. Realizacja zabiegu w ramach akcji :

 1. W dniach 15.01.2022 – 15.012.2022 Klient może skorzystać ze specjalnego rabatu – 20% na pojedyncze zabiegi modelujące ciało z wykorzystaniem aparatury Hi-tech MODENTE w Klinice MED-BEAUTY GRAŻYNA WALKOWICZ, po uprzednim umówieniu wizyty.
 2. W DNIACH 15.01.2022 – 15.02.2022 klient może skorzystać ze specjalnego rabatu -15% na wszystkie zabiegi kosmetyczne wykonywane w środy u DOMINIKI CIUPIDRO.
 3. Możliwość skorzystania z oferty specjalnej w MED-BEAUTY posiada osoba, która umówi się oraz wykupi zabieg objęty promocją w ramach akcji: PROMOCJE ZIMOWE w dniach 15.01.2022- 15.02.2022. Zarówno zabiegi modelujące ciało z wykorzystaniem aparatury hi-tech, jak i klasyczne zabiegi kosmetyczne muszą zostać wykupione i zrealizowane w czasie trwania akcji, tj. do 15.02.2021.
 4. Możliwość skorzystania z oferty w ramach akcji, nie podlega wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować jej w ramach innych, niewymienionych usług.
 5. Z rabatu można skorzystać wielorazowo w okresie trwania akcji.

V. Czas trwania akcji i okres obowiązywania zniżek

 1. Akcja trwa w dniach 15.01.2022 -15.02.2022.
 2. Wykonanie opłaconych zabiegów w ramach akcji musi odbyć się do dnia 15.02.2022.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zniżki, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą łączone z innymi zniżkami oferowanymi przez Organizatora w okresie trwania akcji oraz innymi zniżkami, jakie posiada pacjent. Klient będzie miał prawo dokonać wyboru, z której zniżki lub promocji w dniu konsultacji korzysta. Wyjątek – może w tym korzystać zarówno ze zniżek na zabiegi Modente jak i kosmetyczne, ale zniżki się nie sumują.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.MED-BEAUTY.PL/promocje/ .

MED-BEAUTY GRAŻYNA WALKOWICZ , 40-231 KATOWICE UL. BOH MONTE CASSINO 1, TEL 600 953 275

ZADZWON I ZAREZERWUJ TERMIN 600 953 275

LUB REZERWUJ ON LINE: