Szkolenie z powikłań około-zabiegowych

}

Czas trwania szkolenia

8-10 godzin

Podział szkolenia

100% teoria

Moduł biznesowy

15-20 min

Grupa

3-6 osób

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego lekarza-szkoleniowca, na modelkach zapewnionych przez klinikę. Podczas części teoretycznej, poza tematyką każdego szkolenia, prowadzony jest moduł biznesowy wyjaśniający praktyczne aspekty wprowadzenia omawianej usługi do swojej oferty – organizacja wizyty, aspekty prawne, medyczne i marketingowe. Na miejscu zapewniamy również kawę i catering.

Teoria

Obejmuje szczegółowo wszystkie powikłania dotyczące toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego. Do każdego z powikłań opracowane są bardzo szczegółowe wytyczne postępowania, zarówno diagnostycznego jak i leczenia. Przy każdym z powikłań omawiane są nie tylko dokładne wytyczne, ale także praktyczne wskazówki o tym jak sobie faktycznie radzić samodzielnie, w realnych warunkach, w gabinecie. Omawiane jest także stosowanie hialuronidazy – sposoby rozcieńczania i podawania w zależności od nasilenia problemu. 

Kwas hialuronowy

Powikłania po kwasie hialuronowym najogólniej możemypodzielić na wczesne i póżne.

Wczesne powikłania:

 • Ból
 • Obrzęk
 • Asymetria
 • Infekcja
 • Siniaki
 • Wybroczyny
 • Nadwrażliwość
 • Strup
 • Erozja skóry
 • Mnogie owrzodzenia
 • Martwica skóry
 • Ślepota

Późne powikłania:

 • LBI
 • Biofilm
 • Ziarniniaki
 • Guzki
 • Włóknienie

Mimo, że najpoważniejszymi powikłaniami są powikłania naczyniowe, to na szkoleniu omawiamy także te lżejsze. Wbrew pozorom to z tymi lżejszymi lekarz spotyka się dużo częściej w swojej praktyce i musi wskazać pacjentowi konrektne kierunki wsparcia i leczenia. 

Na szkoleniu zaczynamy oczywiście od szczegółowej wiedzy na temat poważnych powikłań i specjalistycznego ich  leczenia:

 1. Po kolei omawiane są anatomiczne podstawy powikłań naczyniowych w obrębie poszczególnych okolic twarzy i odmiany unaczynienia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo zabiegu
 2. Rozpoznawanie na podstawie objawów niedokrwienia tętniczego i nietętniczego, oraz poziomu na którym doszło do ucisku lub zamknięcia światła naczynia celem podjęcia odpowiedniego leczenia.
 3. Dokładne wytyczne leczenia niedokrwienia – leczenie na wczesnym i późnym etapie.
 4. Kiedy kierować do innego specjalisty a kiedy poprowadzić leczenie samodzielnie.
 5. Różnice w postępowaniu w przypadku niedokrwienia tętniczego i nietętniczego.
 6. Wytyczne jak minimalizować ryzyko niedokrwienia i martwicy w zależności od okolicy.
 7. Niedokrwienie w zakresie tętnicy ocznej – różne objawy w zależności od poziomu zatoru tętnicy ocznej (od niewyraźnego widzenia po ślepotę, blefaroptozę i oftalmoplegię).
 8. Dokładne wytyczne postępowania z wyjaśnieniem jak wygląda to w praktyce.

  Omawiane są również szczegółowo pozostałe powikłania, rozpoznawanie, rozpoznanie różnicowe, badania i wytyczne postępowania, poszczególne leki stosowane w powikłaniach (przetrwały rumień, alergie, wstrząs anafilaktyczny, obrzęki naczyniowe, alergiczne i przetrwałe, zakażenia, ziarniniaki, biofilm, LBI, neowaskularyzacje, efekt Tyndala, dystezje , parestezje, trudny problem – malar bag). 

Toksyna botulinowa 

Szkolenie obejmuje powikłania, przyczyny ich powstawania, leczenie niektórych powikłań i wskazówki jak ich unikać – praktyczne wskazówki oparte na przesłankach naukowych i doświadczeniu własnym.

Omówienie poniższych powikłań: 

  • RUMIEŃ
  • ALERGIA
  • BÓL GŁOWY
  • OSŁABIENIE MIĘŚNI w tym blefaroptoza i asymetrie
  • ZABURZENIE PRODUKCJI ŚLINY, KSEROSTOMIA
  • DYSFAGIA
  • DUSZNOŚĆ
  • NUDNOŚCI
  • BIEGUNKA
  • BÓL BRZUCHA
  • UTRATA APETYTU
  • SINIAKI
  • KRWIAKI
  • BÓL
  • ZACZERWIENIENIE
  • INFEKCJE
  • OBJAWY GRYPOPODOBNE
  • GORĄCZKA
  • ZAWROTY GŁOWY
  • UCZUCIE ZMĘCZENIA
  • ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWYCH
  • ZAKAŻENIA DRÓG ODDECHOWYCH
  • ZABURZENIA LĘKOWE 

Cena szkolenia:

Szkolenie grupowe: 3799 brutto

Szkolenie indywidualne: 5199 brutto